روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد

اتمام عمليات اجرايي مرمت و ساماندهي خيابان مسجد جامع

4_2015_11_01_16_13_44.JPG

با صرف اعتباري بالغ بر 16 ميليارد ريال، عمليات اجرايي مرمت و ساماندهي خيابان مسجد جامع به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد عمليات اجرايي مرمت و ساماندهي خيابان مسجد جامع كه از ماه مبارك آغاز شده بود با توجه به محدوديت زماني و با گذشت چهارماه، دو ماه زودتر از موعد مقرر با اعتباري بالغ بر 16 ميليارد ريال به اتمام رسيد.

معاون فني و عمراني شهرداري يزد تراشيدن آسفالت، جمع آوري پياده روهاي موجود، تعريض پياده رو و مفروش نمودن آن با مصالح آجر و واش بتن را از عمده فعاليت هاي انجام شده در اين پروژه دانست.

محمد رسول طهماسبي گفت: كف فرش خيابان نيز به عرض پنج متر و با استفاده از سنگ مكعبي گرانيت انجام شده است.

خاطرنشان مي شود در اين عمليات عمراني، با زميني شدن شبكه برق خيابان مسجد جامع، روشنايي توسط پايه چراغهاي جديد تامين شده و هزينه اجراي شبكه اصلاحي برق در آن، پنج ميليارد ريال بوده كه بخشي از آن توسط شركت توزيع برق تامين شده است.

در اين پروژه به منظور جلوگيري از تخريب كفسازيهاي صورت گرفته، پيش بيني هاي لازم با هماهنگي ساير شركت هاي خدمات رسان انجام شده است.