روابط عمومي شهرداري ناحيه تاريخي يزد

اتمام عمليات كفسازي گذر كوشك نو

به گزارش روابط عمومي شهرداري ناحيه تاريخي و به نقل از واحد عمران ناحيه تاريخي عمليات كفسازي گذر كوشك نو با اعتبار يك ميليارد و پانصد ميليون ريال طي دو ماه به اتمام رسيد.


مهندس حكيمي زاد رئيس واحد عمران ناحيه تاريخي از اتمام عمليات كفسازي گذر كوشك نو خبر داد كه اين عمليات ظرف مدت دوماه با اعتبار يك ميليارد و پانصد ميليون ريال به اتمام رسيد. وي اضافه نمود كه اين عمليات كفسازي با مصالح متناسب با بافت تاريخي شامل بلوك بتني ،آجر سنتي و واش بتن در سطح 1800متر مربع از حدفاصل خيابان سيدگلسرخ تا زورخانه پهلوان يزدي جنب مسجد چهل محراب انجام شده است.

وي همچنين اظهار داشت گذر كوشك نو، مسير توريستي  و در ادامه محور فرهنگي آن منطقه مي باشد.لازم به ذكر است با اجراي كفسازي اين قسمت محور فرهنگي تعريف شده به طور كامل كفسازي و ساماندهي شده است