محيط طراحي وب ويوتيفي

Material Design Component Framework

وقتي در دنيا وب و سمت كاربر يا همان پيش خوان مي خواهي فعاليت داشته باشي موضوع مهم گرافيك و طراحي مطرح مي شود


در اين زمينه توئيتر ابزاري به نام بوت استراپ را معرفي كرد. كساني كه چند سال گذشته با اين ابزاربويژه براي قابليت انعطاف آن در نمايشگرهاي سايزهاي مختلف كار كرده اند قطعا در نتيجه تغييراتي كه در نتيجه به روزرساني ها در معماري آن رخ مي داد سر خود را به ديوار كوبيده اند

اما امروز با معرفي قابليتهاي ويو جي اس، بستر بسيار زيبا و كاربر پسند ويوتيفي معرفي شده است كه قعا هر برنامه نويس محيط وب، هر مدير فني تيم وب و بدون شك كارفرماي تيم وب را شاد خواهد نمود

كار با اين ابزار جديد و شناخت آنرا به دوستان توصيه مي كنم


پي نوشتها

Vue.js

Evan You

Node.js

Vuetify.js