فراز و فرودهاي بازي سازي

معرفي تيم بازي سازي اوج نيلوفري

تيم بازي سازي "اوج نيلوفري" از ابتداي سال جاري (1398) شروع به شكل گيري نموده است. هرچند كه اين موضوع در مجموعه تيم مديريتي سابقه اي به قدمت شروع فعاليت خود مجموعه دارد و از مواردي است كه در زمان راه اندازي براي آن برنامه ريزي مي شده است، اما امسال اولين قدمهاي حقيقي برداشته شد

هدف گذاري جاري بر روي امكانات ملي است و نقد آن هم ماركتهائي هستند كه در كشور فعال مي باشند ازجمله كافه بازار ، مايكت، جورچين و مانند آن. اين خود متضمن بازار اندرويد بوده و اپل را شامل نشده است. كه حتي وب را هم در برنگرفته است

يك نكته مهم هم همين جاست. بسياري در انتخاب قدم دوم كه تكنوولوژي بازي سازي است هم به موارد فوق نگاه مي كنند. يعني از ابزاري استفاده مي كنند كه هر 3 بازار را در بر بگيرد.

اما شايد حقيقت اين باشد كه آنها هم صرفا در همين يك بازار حركت كرده اند و ديده يا شنيده نشده كه در 2 حوزه ديگر وارد شده باشند، كه دلايل خاص خود را دارد

بنابر اين تيم اوج نيلوفري بجاي استفاده از انجين بازي سازي ككه عموما گفته مي شود مي توانند هر 3 زمينه را پوشش دهند از فرم ورك استفاده نموده كه صرفا اندرويد را پوشش مي دهد

فناوري بكار گرفته شده توسط اين تيم بسيار عادي و ساده است. از لحاظ فني با ترسيم بر روي بوم همه صحنه ها، صفحه ها و حركتها ساخته و پرداخته شده و به سيستم عامل براي نمايش تحويل داده مي شود

در حقيقت همه كار بصورت دستي و با كد محض آماده مي شود. خروجي سازگاري خوبي با دستگاههاي مي تواند داشته باشد منوط به آنكه ابزار جانبي بكار گرفته نشده باشد . حجم محصول كاهش خوبي دارد كه در كارهاي كوچك چشم گير است. هر چند اهميت حجم خيلي زياد نيست و سخت افزارهاي هر روز ظرفيت بيشتري پيدا مي كنند

از تكنولوژي استفاده شده كه بگذريم توسعه تيم كار سخت ديگري است 

مشكل بعدي داشتن طراح و گرافيست خلاق است كه اين مورد هم با توجه به بازار ساخت گيم كه در يزد اصولا وجود نداشته بسيار محدود است

تامين مالي تيم مشكل ديگري است كه همه آنرا به خوبي درك مي كنند

و نكته مهم كسب در آمد است كه به اندازه ارزن در برابر خروار هزينه است